Breaking News
Home / Tag Archives: ruju’

Tag Archives: ruju’

Pengertian, Rukun, Syarat, dan Cara Rujuk

Pengertian Rujuk Rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah dicerai ( bukan talak ba’in ) yang masih berada dalam masa iddah kepada nikah asal yang sebelum diceraikan dalam waktu tertentu. Rukun Rujuk Suami yang merujuk Istri yang dirujuk Ucapan …

Read More »