Breaking News
Home / Tag Archives: Pengabdian Bathiniyah

Tag Archives: Pengabdian Bathiniyah

Al-Qaulus Shadiq : Bentuk dan Bahagian Pengabdian Bathiniyah

Bentuk dan Bahagian Pengabdian Bathiniyah Pengabdian bathiniyah adalah suatu bentuk pengabdian yang pengarahannya dan pelaksanaannya dilakukan oleh hati. Disinilah letaknya maka menjadi kewajiban bagi setiap orang agar  berusaha membersihkan hatinya serta menjauhkan dari semua unsur-unsur yang mungkin dapat mengotorinya, misalnya …

Read More »